Plotësimi i BE-së për mbrojtjen e të dhënave

Si mund t’i publikojmë fotot tuaja

Kjo është pika që na intereson të gjithëve dhe e cila do të sjellë ndryshime të mëdha. Ndryshimet në rregullat e BE-së për mbrojtjen e të dhënave do të thotë që në të ardhmen duhet të ketë një mënyrë më transparente për ruajtjen, menaxhimin dhe arkivimin e të dhënave personale. Kjo do të ketë një efekt të madh në botimin e revistës mujore të kompanisë sonë, si dhe në media të tjera.

Nga 25 maji 2018, duhet të bashkangjitet një deklaratë e plotë pëlqimi për të gjitha fotot që na dërgoni. Pa këtë deklaratë nuk na lejohet të botojmë përmbajtje. Prandaj, ju lutemi, bëjeni këtë dhe  na ndihmoni të zbatojmë rregullat e reja dhe të mbajmë modelin e PICTURE AND STORIES në formën e tij më interesante.