Ngjites

Automjeti juaj është gjithmonë në lëvizje dhe është i ekspozuar ndaj ndikimeve të ndryshme të jashtme – guralecë, gërryerje dhe shumë gjëra të tjera. Zgjidhjet tona si që janë mbrojtja nga korrozioni, mbrojtja e pjesës përfund automjetit dhe vulosja e hapjeve përgatisin në mënyrë optimale automjetin tuaj për pasiguritë e përditshmërisë.

Nëse automjeti juaj është dëmtuar në çfarëdo lloj mënyre, materialet tona teknikisht të përshtatshme ose mjetet tona plastike të riparimit ose pajisjet e riparimit të qelqit janë zgjidhja e duhur për riparim të thjeshtë dhe të besueshëm.

Kërko