Pasta

Në thelb, struktura e pastave është e njëjtë me ato të yndyrërave lubrifikuese. Dallimi kryesor është përqindja e lubrifikantëve të fortë. Përderisa në yndyrat lubrifikuese është deri në 10%, në pasta ajo shkon nga 30% në 70%. Pastat LIQUI MOLY sigurojnë lubrifikimin, ndarjen dhe efektin kundër korrozionit, madje edhe nën temperatura dhe presione ekstreme.