Politika për mbrojtjen e privatësisë

Mirësevini në faqen për ruajtjes e privatësisë.

Privatësia juaj është shumë e rëndësishme për ne.

LIQUI MOLY Adria ndodhet në adresën:

LIQUI MOLY Adria

Jerg Wieland-Strasse 4,

Gjermani

004973114200

Politika e privatësisë e LIQUI MOLY Adria është të respektojmë privatësinë tuaj në lidhje me çdo informacion që mund të mbledhim gjatë operimit të faqes tonë. Kjo Politikë e privatësisë vlen për https://www.liqui-moly-adria.com (në tekstin e mëtejmë referuar “ne”, ose “https://www.liqui-moly-adria.com”). Ne e respektojmë privatësinë tuaj dhe jemi të përkushtuar t’i mbajmë në dispozicion informacionin tuaj personalisht të identifikueshëm përmes Uebfaqes. Ne kemi aplikuar një politikë të privatësisë (“Politika e privatësisë”) për të shpjeguar se çfarë informacioni mund të mblidhen në Uebfaqen tonë, si mund t’i përdorim këto informacione dhe në çfarë rrethanash mund t’i zbulojmë të dhënat tuaja palëve të treta. Kjo Politikë e privatësisë vlen jo vetëm për informacionin që mbledhim përmes Uebfaqit dhe nuk zbatohet për të dhënat e mbledhura nga burime të tjera.

Kjo Politikë e privatësisë, së bashku me termat dhe kushtet e publikuara në faqen tonë të internetit, përcaktojnë rregullat dhe politikat themelore që vlejnë në faqen tonë të internetit. Në varësi të aktiviteteve tuaja kur vizitoni faqen tonë të internetit, mund t’ju kërkohet të pranoni kushtet shtesë.

– Vizitorët në Uebfaqe

Si shumë operatorë të tjerë të faqeve të internetit, LIQUI MOLY Adria mbledh informacione që nuk identifikohen personalisht të natyrës e cila zakonisht është si psh lloji i shfletuesit, preferenca e gjuhës së folur, faqja e cila ju ka sjellë në faqen tonë dhe data dhe ora e kërkesës së secilit vizitor. Qëllimi i LIQUI MOLY Adria në mbledhjen e informacionit që nuk ju identifikon personalisht është të kuptoni më mirë sesi përdoruesit e faqes sonë LIQUI MOLY Adria shikojnë në faqen tonë të internetit. Herë pas here LIQUI MOLY Adria mund të botojë të dhëna agregate, të tilla si raporte mbi tendencat e përdorimit të faqes në internet.

LIQUI MOLY Adria gjithashtu mbledh informacione potencialisht identifikuese të personalitetit, siç janë adresat e Protokollit të Internetit (IP) për përdoruesit e regjistruar dhe për përdoruesit që postojnë komente në postimet në blog https://www.liqui-moly-adria.com. LIQUI MOLY Adria boton vetëm përdoruesit e loguar dhe adresat IP të komentuesve me të njëjtat terma siç aplikon dhe boton informacione që mund të zbulojnë një person vetëm në mënyrën e përshkruar më poshtë.

 

 

– Mbledhja e informacionioneve të karakterit personalisht të identifikueshëm

Disa vizitorë në faqen e internetit të LIQUI MOLY Adria zgjedhin të bashkëveprojnë me LIQUI MOLY Adria në atë mënyrë që kërkojnë LIQUI MOLY Adria për të mbledhur informacion personalisht identifikues. Sasia dhe lloji i informacionit që mbledh LIQUI MOLY Adria varet nga natyra e bashkëveprimit. Për shembull, mund të kërkohet nga vizitorët që regjistrohen në blog në https://www.liqui-moly-adria.com të na japin emrin e përdoruesit dhe email adresën.

Siguri

Siguria e informacionit tuaj personal është shumë e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në internet ose ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim metodat më të përballueshme tregtare për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tij absolute.

– Reklamat

Reklamat që shfaqen në faqen tonë të internetit mund t’u dorëzohen përdoruesve nga partnerët e tyre të reklamave, të cilët mund të vendosin cookie. Këto cookie mundësojnë serverin e reklamave të njohë kompjuterin tuaj sa herë që dërgojnë reklama në internet për të përpiluar informacione për ju dhe të tjerët që përdorin kompjuterin tuaj. Ky informacion i mundëson serverit, përveç të tjerave, të ofrojë reklama të synuara që mund t’ju interesojnë. Kjo Politikë e Privatësisë mbulon përdorimin e cookies nga LIQUI MOLY Adria dhe nuk mbulon cookies të përdorura nga agjencitë e tjera të reklamimit.

– Lidhje në faqet e jashtme të internetit

Shërbimi ynë mund të përdorë lidhje që ju lidhin me faqet e jashtme që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të ridrejtoheni në faqen e palës së tretë. Ne ju këshillojmë me forcë të kontrolloni Politikën e privatësisë dhe kushtet e secilës sit që vizitoni.

Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikën e privatësisë dhe praktikat e ndonjë pale të tretë, produktet dhe shërbimet e tyre.

– http://www.liqui-moly-adria.com përdor Google AdWords për marketing

Http://www.liqui-moly-adria.com përdor shërbime reklamuese për të reklamuar në faqet e internetit të palëve të treta (të tilla si Google). Kjo mund të nënkuptojë reklamim për vizitorët e mëparshëm të cilët nuk e kanë kryer detyrën në faqen tonë. Për shembull duke përdorur formularin e kontaktit për të dërguar një pyetje. Kjo mund të jetë në formën e një reklame në Google search results ose një faqe në Google Display Network. Pala e tretë, përfshirë Google, përdor cookie për të dhënë reklama bazuar në vizitat e mëparshme të dikujt. Sigurisht, çdo mbledhje e të dhënave do të përdoret në përputhje me politikën tonë për mbrojtjen e të dhënave ose politikën e Google për mbrojtjen e të dhënave.

 

Можете да ги подесите преференците околу тоа како Google може да рекламира користејќи Google Ad Preferences page, и ако сакате можете да направите opt out од рекламирањето базирано на сетапирани колачиња или перманентно користење на browser plugin-и

Ju mund të rregulloni preferencat tuaja se si Google mund të reklamojë duke përdorur faqen e Google Ad Preferences page, dhe nëse doni mund të bëni opt out nga reklamat bazuar në cookie të vendosura ose përdorim të përhershëm të browser plugin.

– Mbrojtja e informacionit me karakter të rëndësishëm

LIQUI MOLY Adria shpalos informacionetë karakterit personal vetëm për punonjësit e saj, kontraktorët dhe organizatat e lidhura që (i) duhet ta dinë këtë informacion për ta përpunuar atë në emër të LIQUI MOLY Adria ose të sigurojë shërbime të disponueshme në faqen e internetit LIQUI MOLY Adria, dhe ( ii) të cilët kanë rënë dakord të mos i ndajnë me persona të tjerë. Disa nga këta punonjës, kontraktues ose organizata të afërta mund të jenë të vendosura në vende të tjera, por duke përdorur uebfaqen LIQUI MOLY Adria ju pranoni të transferoni një informacion të tillë tek ata. LIQUI MOLY Adria nuk do të marrë me qira ose shitur informacion personalisht të identifikueshëm për këdo.

 

Освен на своите вработени, контрактори и поврзани организации како што е објаснето во горниот текст, LIQUI MOLY Adria споделува потенцијални идентификациони податоци само во одговорр на субпоени, сидски налог или друго владино барање или кога LIQUI MOLY Adria верува воо добрата волја дека споделувањето на податоците е разумно неопходно да би се зачувала сопственоста или правата на  LIQUI MOLY Adria, трети лица или на јавноста во мнозинство.

Me përjashtim të punonjësve të saj, kontraktuesve dhe organizatave të ndërlidhura siç u shpjegua më lart, LIQUI MOLY Adria ndan vetëm të dhëna potenciale të identifikimit në përgjigje të një nën-kontrate, urdhrit gjyqësor ose në bazë të ndonjë kërkese tjetër të qeverisë, ose kur LIQUI MOLY Adria beson në mirëbesim se ndarja e të dhënave është në mënyrë të arsyeshme të nevojshme për të ruajtur pronësinë ose të drejtat e LIQUI MOLY Adria, palëve të treta ose publikut në përgjithësi.

Nëse jeni përdorues i regjistruar në https://www.liqui-moly-adria.com dhe keni siguruar adresën tuaj të postës elektronike, LIQUI MOLY Adria herë pas here mund t’ju dërgojë email për t’ju informuar për veçoritë e reja që kërkojnë feedback-un tuaj, ose vetëm për t’ju mbajtur të informuar në lidhje me lajmet që kanë të bëjnë me LIQUI MOLY Adria dhe produktet tona. Ne e përdorim blogun tonë kryesisht për të komunikuar këtë lloj informacioni, kështu që ne presim të mbajmë email të tillë në minimum. Nëse na dërgoni një kërkesë (për shembull përmes postës elektronike për mbështetje ose përmes një prej mekanizmave tanë të feedback-ut) ne përdorim të drejtën për ta zbuluar atë në mënyrë që të na ndihmojë të sqarojmë ose t’i përgjigjemi kërkesës tuaj ose të na ndihmoni të ndihmojmë përdoruesit e tjerë. LIQUI MOLY Adria përdor të gjitha masat në mënyrë të arsyeshme të nevojshme për të mbrojtur kundër hyrjes, përdorimit ose ndryshimit ose shkatërrimit të informacionit të mundshëm që mund të zbulojë informacionin personal të dikujt.

 

– Statistikat e grumbulluara

LIQUI MOLY Adria mund të mbledhë statistika në lidhje me sjelljen e vizitorëve të saj në faqen tonë. LIQUI MOLY Adria mund t’i botojë këto informacione publikisht ose t’i ndajë me të tjerët. Sidoqoftë, LIQUI MOLY Adria nuk do të publikojë asnjë informacion të karakterit personal.

– Postimi i lidhjeve

Kjo faqe përdor linqe lidhëse dhe përdor proviyion nga disa lidhje. Kjo nuk do të ndikojë në blerjen tuaj ose çmimin që mund të paguani.

– Cookies

Për të pasuruar dhe forcuar përvojën tuaj në internet LIQUI MOLY Adria përdor cookie, teknologji dhe shërbime të ngjashme që ofrojnë të tjerët që të publikojnë përmbajtje të personalizuar, reklamim adekuat dhe të ruajnë preferencat tuaja në kompjuterin tuaj,

Cookie është një lidhje me informacionin që një uebfaqe ruan në kompjuterin e një vizitori dhe që shfletuesi i vizitorit i jep në internet sa herë që kthehet një vizitor.

LIQUI MOLY Adria përdor cookies për të ndihmuar LIQUI MOLY Adria të identifikojë dhe gjurmojë vizitorët, përdorimin e tyre të https://www.liqui-moly-adria.com dhe preferencat e hyrjes së tyre në faqe. Vizitorët në LIQUI MOLY Adria të cilët nuk duan që cookie-t të vendosen në kompjuterët e tyre duhet që shfletuesit e tyre të refuzojnë cookie-t para se të përdorin uebfaqen LIQUI MOLY Adria pasi ata duhet të jenë të vetëdijshëm që disa veçori të faqes mund të mos funksionojnë ashtu siç duhet pa përdorimin e cookies.

Duke vazhduar të shfletoni në faqen tonë të internetit pa ndryshuar cilësimin e cookie-t, ju e pranoni që jeni dakord me përdorimin e cookies të LIQUI MOLY Adria.

– Transferet e Biznesit

Nëse LIQUI MOLY Adria, ose një pjesë e madhe e aktiveve të saj, ose aktivet e saj janë riblerur, ose në situata të paparashikuara kur LIQUI MOLY Adria del nga biznesi, shkon në falimentim, informacioni për klientin është një nga asetet që do të transferohej ose riblerësohej nga pala e tretë. Ju konfirmoni me këtë që transferime të tilla mund të ndodhin dhe se çdo klient LIQUI MOLY Adria mund të vazhdojë të përdorë informacionin tonë personal siç është botuar në këtë politikë.

Ndryshimet në Politikën e privatësisë

Megjithëse shumë ndryshime janë zakonisht të vogla, LIQUI MOLY Adria mund ta ndryshojë politikën e saj të privatësisë herë pas here dhe në diskrecionin e vetëm të LIQUI MOLY Adria. LIQUI MOLY Adria inkurajon vizitorët që shpesh të kontrollojnë këtë faqe për çdo ndryshim në politikën e tyre të privatësisë. Përdorimi juaj i kësaj faqeje, pavarësisht nga çdo ndryshim në politikën tonë të privatësisë, do të thotë që ju pranoni ndryshime të tilla.