Nga një mekanik në një sipërmarrës.

Ernst Prost ia kushtoi jetën shitjes dhe fitimit. Pra, ishte logjike që herët a vonë ai do të tërhiqej në krye të një kompanie që ka potencial të jetë një markë globale. Por, para se të kuptonte potencialin e tij dhe të bënte përpjekjen e të tij të jetës, djali i punëtorit të fabrikës bavareze dhe muratorit së pari krijoi një bazë solide për veten e tij, u diplomua nga shkolla dhe praktikat. Pas përfundimit të trajnimit për mekanikën automatike, pasuar nga “periudha e egër”, ai punoi si shitës i vogël dhe më vonë si menaxher i marketingut në fabrikën e rinovuar për prodhimin e produkteve të mirëmbajtjes së makinave.

Në vitin 1990, ai u bashkua  LIQUI MOLY-t si Shef i Shitjes dhe Marketingut, përpara se të bëhej i vetmi partner menaxhues në vitin 1998. Kanë pasuar pika shumë të rëndësishme në jetën dhe veprën e Ernst Prost, i cili që atëherë  u bë një burim i vërtetë frymëzimi: për shembull, për rritjen e vazhdueshme të numrit të të punësuarve në kompaninë, rritjen e menjëhershme, blerja e fabrikës për vaj mineral Meguin në Saarluisu në vitin 2006, dhe për zgjerimin e aktiviteteve globale të shitjeve në më shumë se 120 vende sot.

Në 2018, Ernst Prost ia shiti aksionet e kompanisë së tij grupacionit Ëürth. Edhe më tej mbetet drejtor ekzekutiv I grupacionit korporativ LIQUI MOLY dhe Meguin.