Liqui Moly me muajin me te forte ne historine&  ;e tij te shitjeve.

Specialistet e vajit dhe aditiveve gjeneruan shitje ne vleren e 65 milione Euro ne muajin Mars.

Liqui Moly vazhdon te  /span>rritet me shpejtesi : specialistet e vajit dhe te aditiveve arriten ne nje shifer rekord te shitjeve
prej 65 milione eurove ne muajin mars,nje rritje prej 19% e krahasuar me te njejtin muaj te viti te kaluar.

Ne tani po vjelim ato qe mbollem vitin e kaluar ,u shpreh Drejtori Ernst Prost. Nje vit me pare , kur pandemia e covid-19 u perhap dhe pa siguria mbertheu ekonomine ,Liqui Moly vendosi te ndermerrte nje hap te guximshem e te rriste ritmin e saj. Kompania menjehere vendosi te dyfishonte shpenzimet ne departamentin e marketingut qe ti kundervihej kerkeses qe ishte ne renie.
“Ne kete menyr e ne arritem te rrisnim ne nje fare menyre ekonomine tone” thote Ernst Prost
Kjo gje ishte shume e suksesshme pasi shume kompani te tjera konkur uese  e ulen buxhetin e tyre dhe nreduktuan ndjeshem dhe sherbimet ne te njejten kohe.”Na beri qe te manovronim ne nje menyre shume te mire e te jemi ne nje pozicion te mire fillimi ne ekonomine boterore, e cila po e rimerr veten perseri” thote  Ernst Prost
Ne nivelin e 168 milion eurove ,shitjet ne tremujorin e pare jane te njeta me  ato te viti te kaluar,kjo per arsye se 4 mujori i pare i 2020 ishte shume i forte,perpara se pandemia te prekte dhe  shitjet e  Liqui Moly. Fitimi prej 2.8 milion euro i kate rmujorit te ketij viti  jane te  nj ejte ne vlere  me ate te 4-mujorit te viti te shkuar.
“Me kete nisje te mire kete kater mujo r,duke pasur dhe eren nga pas kemi mundesi qe ta ta bejme 2021 per Liqui Moly vitin me te suksesshem , pavaresisht veshtiresive ekonomikete qe mund te na vijne nga pandemia”.
Ernst Prosti eshte i bindur se :
“Suksesi nuk eshte vetem tek sjellja  sa me e shume te ardhurave ,por qendron gjithashtu dhe tek krijimi i vendeve te punes te sigurta. Gjate periudhes se pandemise ne punesuam mbi  100 veta, se bashku me nje vend te sigurte pune !.